Reagens- og sentrifugerør

Reagensrør A er standardrøret vårt, og leveres i Duranglass som er den beste glasskvaliteten. Denne kan du både kjøpe i pakke på 100 stk, eller enkeltvis.