kr 295,00 Eks. MVA
kr 290,00 Eks. MVA
kr 120,00 Eks. MVA

Salpetersyre, konsentrert, 1 L

Kjemikalie er på EU´s liste over utgangsstoff for eksplosiver. Ved første gangs kjøp må en signere og beskrive bruken i et dokument. Ved senere bestillinger vil informasjonsplikten følge, slik at dere alltid vil få et skriv fra oss med informasjon om oppbevaring.
kr 110,00 Eks. MVA

Saltsyre, 0,1 M, 1 L

Saltsyre, 0,1 mol/l  (0,1N) volumetrisk løsning
kr 140,00 Eks. MVA
kr 280,00 Eks. MVA
kr 110,00 Eks. MVA
kr 160,00 Eks. MVA
kr 260,00 Eks. MVA
kr 90,00 Eks. MVA
kr 190,00 Eks. MVA
kr 140,00 Eks. MVA
kr 180,00 Eks. MVA
kr 50,00 Eks. MVA
kr 210,00 Eks. MVA
kr 160,00 Eks. MVA
kr 150,00 Eks. MVA
kr 230,00 Eks. MVA
kr 390,00 Eks. MVA
kr 260,00 Eks. MVA
kr 76,00 Eks. MVA
kr 295,00 Eks. MVA
kr 140,00 Eks. MVA
kr 185,00 Eks. MVA