Acetoorcein, 10 ml

For farging av kromosomer i løkrotspisser
kr 220,00 Eks. MVA
kr 120,00 Eks. MVA

di-natriumhydrogenfosfat (Na2HPO4 x 2H2O), 250 g

Synonym: Natriumhydrogenfosfat,CAS Number: 10028-24-7
kr 196,00 Eks. MVA
kr 220,00 Eks. MVA
kr 350,00 Eks. MVA

EDTA-dinatriumsalt, 100 g

Empirisk formel: C10H14N2Na2O8 · 2H2O, Molekylvekt: 372.24, CAS Number: 6381-92-6
kr 230,00 Eks. MVA
kr 240,00 Eks. MVA
kr 148,00 Eks. MVA

Etansyre (eddiksyre), 0,1 mol, 1 L std-løsning

1 L standardløsning 0,1 mol eddiksyre
kr 290,00 Eks. MVA

Etansyre (eddiksyre), 98% teknisk, 1000 ml

Konsentrert eddiksyre. Iseddik (NB! Ikke vannfri)
kr 196,00 Eks. MVA

Etylacetat (eddiketer), 500 ml

Brukes bl.a. til bedøving og avliving av insekter.
kr 160,00 Eks. MVA
kr 60,00 Eks. MVA
kr 100,00 Eks. MVA
kr 140,00 Eks. MVA
kr 90,00 Eks. MVA

Fenolrødt, 5 g

Benyttes som pH-indikator. Løs 0,1 g fenolrødt i 14,20 ml 0,02 N NaOH og fortynn til 250 ml med destillert/ionisert vann.
kr 200,00 Eks. MVA
kr 590,00 Eks. MVA

Fosforsyre, konsentrert, 250 ml

Ortofosforsyre, 85% i vann. Formel: H3PO4, CAS nr: 7664-38-2
kr 580,00 Eks. MVA
kr 95,00 Eks. MVA