Bufferløsning, pH 3.00, 1000 ml

 • Buffertype: Sitrat
 • pH: 3.00
 • Nøyaktighet: ± 0.02
kr 320,00 Eks. MVA
kr 380,00 Eks. MVA

di-natriumhydrogenfosfat, 250 g

 • Formel: Na2HPO4 x 2H2O
 • Synonym: Natriumhydrogenfosfat - dihydrat
 • CAS Number: 10028-24-7
kr 196,00 Eks. MVA
kr 220,00 Eks. MVA

EDTA-dinatriumsalt, 100 g

 • Empirisk formel: C10H14N2Na2O8 · 2H2O
 • Molekylvekt: 372.24
 • CAS Number: 6381-92-6
kr 230,00 Eks. MVA
kr 240,00 Eks. MVA

Etanol, rektifisert og denaturert, 96%, 1000 ml

 • Formel: C2H5OH (denaturert, se datablad for tilsetninger)
 • Form: denaturert og rektifisert sprit. Kun til laboratoriebruk
kr 190,00 Eks. MVA

Etanol, teknisk denaturert, 96%, 1000 ml

 • Formel: C2H5OH samt stoffer for denaturering
 • Denaturert sprit. Kun til laboratoriebruk
kr 160,00 Eks. MVA

Etansyre (eddiksyre), 0,1 mol, 1000 mL std-løsning

1 L standardløsning 0,1 mol eddiksyre
kr 290,00 Eks. MVA

Etansyre (eddiksyre), 98% teknisk, 1000 ml

Konsentrert eddiksyre. Iseddik (NB! Ikke vannfri)
kr 380,00 Eks. MVA

Etylacetat (eddiketer), 500 ml

Brukes bl.a. til bedøving og avliving av insekter.
kr 160,00 Eks. MVA
kr 80,00 Eks. MVA
kr 120,00 Eks. MVA

Fenolftaleinløsning, 0.1 %, 500 ml

Fenolftalein er en pH-indikator. 0.1% fenolftalein løst i etanol
kr 65,00 Eks. MVA

Fenolrødt, 5 g

Benyttes som pH-indikator. Løs 0,1 g fenolrødt i 14,20 ml 0,02 N NaOH og fortynn til 250 ml med destillert/ionisert vann.
kr 320,00 Eks. MVA

Fosforsyre, konsentrert, 250 ml

Ortofosforsyre, 85% i vann. Formel: H3PO4, CAS nr: 7664-38-2
kr 390,00 Eks. MVA
kr 95,00 Eks. MVA
kr 480,00 Eks. MVA
kr 190,00 Eks. MVA

Glyserol (propan-1,2,3-triol) 99%, 500 ml

 • Synonymer: glyserin
 • Formel: HOCH2CH(OH)CH2OH
 • CAS: 56-81-5
kr 98,00 Eks. MVA
kr 190,00 Eks. MVA

Heks-1-en, velg mengde

Synonymer: 1-heksen, heksen
kr 120,00 Eks. MVA

Heksadekan-1-ol ( cetylalkohol ) 250 g

Kjemisk formel: CH3(CH2)15OH, CAS-nr: 36653-82-4
kr 185,00 Eks. MVA