Acetoorcein, 10 ml

For farging av kromosomer i løkrotspisser
kr 220,00 Eks. MVA

Bufferløsning, pH 3.00, 1000 ml

 • Buffertype: Sitrat
 • pH: 3.00
 • Nøyaktighet: ± 0.02
kr 320,00 Eks. MVA
kr 120,00 Eks. MVA
kr 380,00 Eks. MVA

di-natriumhydrogenfosfat, 250 g

 • Formel: Na2HPO4 x 2H2O
 • Synonym: Natriumhydrogenfosfat - dihydrat
 • CAS Number: 10028-24-7
kr 196,00 Eks. MVA
kr 220,00 Eks. MVA
kr 350,00 Eks. MVA

EDTA-dinatriumsalt, 100 g

 • Empirisk formel: C10H14N2Na2O8 · 2H2O
 • Molekylvekt: 372.24
 • CAS Number: 6381-92-6
kr 230,00 Eks. MVA
kr 240,00 Eks. MVA

Etanol, rektifisert og denaturert, 96%, 1000 ml

 • Formel: C2H5OH (denaturert, se datablad for tilsetninger)
 • Form: denaturert og rektifisert sprit. Kun til laboratoriebruk
kr 170,00 Eks. MVA

Etanol, teknisk denaturert, 96%, 1000 ml

 • Formel: C2H5OH samt stoffer for denaturering
 • Denaturert sprit. Kun til laboratoriebruk
kr 148,00 Eks. MVA

Etansyre (eddiksyre), 0,1 mol, 1 L std-løsning

1 L standardløsning 0,1 mol eddiksyre
kr 290,00 Eks. MVA

Etansyre (eddiksyre), 98% teknisk, 1000 ml

Konsentrert eddiksyre. Iseddik (NB! Ikke vannfri)
kr 196,00 Eks. MVA

Etylacetat (eddiketer), 500 ml

Brukes bl.a. til bedøving og avliving av insekter.
kr 160,00 Eks. MVA
kr 60,00 Eks. MVA
kr 100,00 Eks. MVA

Fenolrødt, 5 g

Benyttes som pH-indikator. Løs 0,1 g fenolrødt i 14,20 ml 0,02 N NaOH og fortynn til 250 ml med destillert/ionisert vann.
kr 200,00 Eks. MVA

Fosforsyre, konsentrert, 250 ml

Ortofosforsyre, 85% i vann. Formel: H3PO4, CAS nr: 7664-38-2
kr 580,00 Eks. MVA
kr 95,00 Eks. MVA