1,10-fenantrolin (monohydrat), 5 g

 • Formel: C12H8N2 x H2O
kr 650,00 Eks. MVA

2,7.diklorfluorescin 0,1% i etanol, 500 ml

Løsningen kan benyttes som et alternativ (i steden for kromater) ved Mohrs titrering

kr 175,00 Eks. MVA

2-metylpropan-1-ol (Isobutanol), 500 ml

 • Formel: CH3CH(CH3)CH2OH
 • CAS: 78-83-1
kr 420,00 Eks. MVA
kr 460,00 Eks. MVA

Aceton (propan-2-on), 1000 ml

 • Formel: CH3COCH3
 • CAS: 67-64-1
kr 100,00 Eks. MVA

Acetoorcein, 10 ml

For farging av kromosomer i løkrotspisser
kr 220,00 Eks. MVA
kr 540,00 Eks. MVA

Agar (uten næringsstoffer), 50 g

Agar uten tilsatt næringsstoffer. Annet navn: Agar-agar eller Gum agar
kr 240,00 Eks. MVA

Alfa-Amylase, 10 g

NB! Oppbevares i kjøleskap. Enzym som bryter ned stivelse.
kr 120,00 Eks. MVA

Aluminiumnitrat x 9 vann, 250 g

 • Formel: Al(NO3)3 x 9 H2O
kr 290,00 Eks. MVA

Aluminiumsulfat hydrat, 250 g

 • Formel: Al2(SO4)3 x H2O
kr 300,00 Eks. MVA

Ammoniakk, konsentrert, 1 L

 • Formel: NH3
 • Leveres på kraftig plastflaske med gassutliknende kork for sikker oppbevaring
kr 110,00 Eks. MVA
kr 490,00 Eks. MVA
kr 530,00 Eks. MVA
kr 220,00 Eks. MVA

Ammoniumheptamolybdat x 4 vann, 25 g

 • Formel: (NH4)6Mo7O24 x 4H2O
 • Synonymer: Ammonium molybdat tetrahydrat
 • CAS: 12054-85-2
kr 280,00 Eks. MVA
kr 90,00 Eks. MVA

Ammoniumjern(II)sulfat x 6 vann, 250 g

 • Formel: (NH4)2Fe(SO4)2 x 6H2O
 • CAS: 7783-85-9
 • Molekylvekt: 392,14 g/mol
kr 280,00 Eks. MVA

Ammoniumkarbonat, 500 g

 • Formel: (NH4)2CO3
kr 390,00 Eks. MVA

Ammoniumklorid, 250 g

 • Formel: NH4Cl
 • Synonymer: Salmiakk
 • Molekylvekt: 53.49
 • CAS Number: 12125-02-9
kr 95,00 Eks. MVA

Ammoniumnitrat, 250 g

Kjemikalie går under betegnelsen «farlig gods», og et eget tillegg vil bli lagt til fraktkostadene. Kjemikalie er på EU´s liste over utgangsstoff for eksplosiver. Ved første gangs kjøp må en signere og beskrive bruken i et dokument. Ved senere bestillinger vil informasjonsplikten følge, slik at dere alltid vil få et skriv fra oss med informasjon om oppbevaring.
kr 220,00 Eks. MVA

Ammoniumoksalat, 100 g

 • Formel:(NH4)2C2O4 x H2O
 • Synonymer: di-ammoniumoksalat monohydrat
 • CAS: 6009-70-7
kr 450,00 Eks. MVA

Ammoniumsulfat, 250 g

 • Formel: (NH4)2SO4
kr 140,00 Eks. MVA
kr 130,00 Eks. MVA

ATP, 1 g

Lagres i frys. For lang holdbarhet helst -20 grader. Løselig i vann (inntil 50 mg/mL)
kr 790,00 Eks. MVA

Bariumhydroksid x 8 vann, 100 g

Formel: BaOH x 8 H2O
kr 80,00 Eks. MVA
kr 150,00 Eks. MVA

Bariumklorid 2 hydrat, 100 g

 • Formel: BaCl2 x 2H2O
 • CAS.Nr: 10326-27-9
kr 95,00 Eks. MVA

Bariumnitrat, 100 g

 • Formel: Ba(NO3)2
 • CAS: 10022-31-8
kr 190,00 Eks. MVA

Benedicts løsning, 500 ml

Benedicts løsning kan benyttes istedenfor Fehlings væske for forsøk med sukkerarter. Løsningen er mindre basisk og anbefales til grunnskolen fremfor Felings løsning.
kr 120,00 Eks. MVA