1,10-fenantrolin (monohydrat), 5 g

 • Formel: C12H8N2 x H2O
kr 650,00 Eks. MVA

2,7 diklorfluorescin 0,1% i etanol, 500 ml

Løsningen kan benyttes som et alternativ (i steden for kromater) ved Mohrs titrering

kr 175,00 Eks. MVA

2-metylpropan-1-ol (Isobutanol), 500 ml

 • Formel: CH3CH(CH3)CH2OH
 • CAS: 78-83-1
kr 490,00 Eks. MVA
kr 720,00 Eks. MVA

Aceton (propan-2-on), 1000 ml

 • Formel: CH3COCH3
 • CAS: 67-64-1
kr 100,00 Eks. MVA

Acetylklorid, 100 ml

 • Formel: CH3COCl
 • CAS-nr: 75-36-5
kr 590,00 Eks. MVA
kr 790,00 Eks. MVA

Agar (uten næringsstoffer), 50 g

Agar uten tilsatt næringsstoffer. Annet navn: Agar-agar eller Gum agar
kr 240,00 Eks. MVA

Alfa-Amylase, 10 g

Alfa-amylase fortynnet med stivelse. Fra Bacillus amyloliquefaciens. Fordøyelsesenzym

kr 190,00 Eks. MVA
kr 590,00 Eks. MVA

Aluminiumnitrat x 9 vann, 250 g

 • Formel: Al(NO3)3 x 9 H2O
kr 290,00 Eks. MVA

Aluminiumsulfat hydrat, 250 g

 • Formel: Al2(SO4)3 x XH2O
kr 300,00 Eks. MVA

Ammoniakk, konsentrert, 1 L

 • Formel: NH3
 • Leveres på kraftig plastflaske med gassutliknende kork for sikker oppbevaring
kr 120,00 Eks. MVA
kr 490,00 Eks. MVA
kr 590,00 Eks. MVA
kr 220,00 Eks. MVA

Ammoniumheptamolybdat x 4 vann, 25 g

 • Formel: (NH4)6Mo7O24 x 4H2O
 • Synonymer: Ammonium molybdat tetrahydrat
 • CAS: 12054-85-2
kr 280,00 Eks. MVA
kr 90,00 Eks. MVA

Ammoniumjern(II)sulfat x 6 vann, 250 g

 • Formel: (NH4)2Fe(SO4)2 x 6H2O
 • CAS: 7783-85-9
 • Molekylvekt: 392,14 g/mol
kr 280,00 Eks. MVA

Ammoniumkarbonat, 500 g

 • Formel: (NH4)2CO3
kr 460,00 Eks. MVA

Ammoniumklorid, 250 g

 • Formel: NH4Cl
 • Synonymer: Salmiakk
 • Molekylvekt: 53.49
 • CAS Number: 12125-02-9
kr 95,00 Eks. MVA

Ammoniumnitrat, 250 g

Kjemikalie går under betegnelsen «farlig gods», og et eget tillegg vil bli lagt til fraktkostadene. Kjemikalie er på EU´s liste over utgangsstoff for eksplosiver. Ved første gangs kjøp må en signere og beskrive bruken i et dokument. Ved senere bestillinger vil informasjonsplikten følge, slik at dere alltid vil få et skriv fra oss med informasjon om oppbevaring.

kr 220,00 Eks. MVA

Ammoniumoksalat, 100 g

 • Formel:(NH4)2C2O4 x H2O
 • Synonymer: di-ammoniumoksalat monohydrat
 • CAS: 6009-70-7
kr 450,00 Eks. MVA

Ammoniumsulfat, 250 g

 • Formel: (NH4)2SO4
kr 140,00 Eks. MVA
kr 140,00 Eks. MVA

ATP, 1 g

Lagres i frys. For lang holdbarhet helst -20 grader. Løselig i vann (inntil 50 mg/mL)
kr 790,00 Eks. MVA

Bariumhydroksid x 8 vann, 100 g

 • Formel: BaOH x 8 H2O
kr 80,00 Eks. MVA
kr 150,00 Eks. MVA

Bariumklorid 2 hydrat, 100 g

 • Formel: BaCl2 x 2H2O
 • CAS.Nr: 10326-27-9
kr 95,00 Eks. MVA

Bariumnitrat, 100 g

 • Formel: Ba(NO3)2
 • CAS: 10022-31-8
kr 190,00 Eks. MVA