2,7.diklorfluorescin 0,1% i etanol, 500 ml

Løsningen kan benyttes som et alternativ (i steden for kromater) ved Mohrs titrering

kr 175,00 Eks. MVA

2-metylpropan-1-ol (Isobutanol), 500 ml

  • Formel: CH3CH(CH3)CH2OH
  • CAS: 78-83-1
kr 420,00 Eks. MVA
kr 290,00 Eks. MVA

Aceton (propan-2-on), 1000 ml

  • Formel: CH3COCH3
  • CAS: 67-64-1
kr 100,00 Eks. MVA

Agar (uten næringsstoffer), 50 g

Agar uten tilsatt næringsstoffer. Annet navn: Agar-agar eller Gum agar
kr 240,00 Eks. MVA
kr 140,00 Eks. MVA

Alfa-Amylase, 10 g

NB! Oppbevares i kjøleskap
kr 120,00 Eks. MVA

Alon-indikator aldehyder/ketoner, 500 ml

0,2% 2,4-dinitrofenylhydrazin oppløst i 2M saltsyre. Oppløsning i saltsyre gjør løsningen mer homogen. Til påvisning av aldehyder og ketoner.
kr 150,00 Eks. MVA
kr 290,00 Eks. MVA
kr 420,00 Eks. MVA
kr 300,00 Eks. MVA

Ammoniakk, konsentrert, 1 L

Leveres på kraftig plastflaske med gassutliknende kork for sikker oppbevaring

kr 110,00 Eks. MVA
kr 220,00 Eks. MVA
kr 230,00 Eks. MVA
kr 90,00 Eks. MVA

Ammoniumkarbonat, 500 g

Formel: (NH4)2CO3
kr 390,00 Eks. MVA

Ammoniumklorid, 250 g

  • Synonymer: Salmiakk
  • Formel: NH4Cl
  • Molekylvekt: 53.49
  • CAS Number: 12125-02-9
kr 95,00 Eks. MVA

Ammoniumnitrat, 250 g

Kjemikalie går under betegnelsen «farlig gods», og et eget tillegg vil bli lagt til fraktkostadene. Kjemikalie er på EU´s liste over utgangsstoff for eksplosiver. Ved første gangs kjøp må en signere og beskrive bruken i et dokument. Ved senere bestillinger vil informasjonsplikten følge, slik at dere alltid vil få et skriv fra oss med informasjon om oppbevaring.
kr 220,00 Eks. MVA
kr 390,00 Eks. MVA
kr 140,00 Eks. MVA
kr 130,00 Eks. MVA

ATP, 1 g

Lagres i frys. For lang holdbarhet helst -20 grader. Løselig i vann (inntil 50 mg/mL)
kr 790,00 Eks. MVA
kr 80,00 Eks. MVA
kr 150,00 Eks. MVA