2,4-dinitrofenylhydrasin, 10 g

NB! Fuktet med 35% vann.
kr 390,00 Eks. MVA
kr 225,00 Eks. MVA
kr 230,00 Eks. MVA
kr 290,00 Eks. MVA
kr 80,00 Eks. MVA
kr 390,00 Eks. MVA
kr 390,00 Eks. MVA
kr 190,00 Eks. MVA
kr 290,00 Eks. MVA
kr 250,00 Eks. MVA
kr 110,00 Eks. MVA
kr 530,00 Eks. MVA

Ammoniumdikromat, 500 g

Kjemisk formel: (NH4)2Cr2O7, Cas.nr: 7789-09-5. Ammoniumdikromat er listet på Annex XIV  of Regulation (EC) 1907/2006 i REACH og det må søkes autorisasjon ( art. 58) for å innføre dette til Norge. Fybikon har søkt om dette og fått godkjenning, der vi som en distrubutør selger dette videre i små kvantum til off. godkjente videregående skoler, høyskoler og universiteter i Norge,som bruker dette i kjemiundervisningen. Nye kunder må bekrefte til Fybikon at dette kun brukes i kjemiundervisning, og hendvise til hvilket forsøk det brukes til.(...

kr 690,00 Eks. MVA
kr 220,00 Eks. MVA
kr 230,00 Eks. MVA
kr 390,00 Eks. MVA
kr 95,00 Eks. MVA

Ammoniumnitrat, 250 g

Kjemikalie går under betegnelsen «farlig gods», og et eget tillegg vil bli lagt til fraktkostadene. Kjemikalie er på EU´s liste over utgangsstoff for eksplosiver. Ved første gangs kjøp må en signere og beskrive bruken i et dokument. Ved senere bestillinger vil informasjonsplikten følge, slik at dere alltid vil få et skriv fra oss med informasjon om oppbevaring.
kr 220,00 Eks. MVA
kr 390,00 Eks. MVA
kr 140,00 Eks. MVA
kr 180,00 Eks. MVA
kr 130,00 Eks. MVA