Stereoluper

Stereoluper benyttes til å studere mindre objekter som er vanskelig å studere med det blotte øye, og som samtidig er for store til å kunne studeres i et mikroskop. Typisk er det å studere små dyr, plantedeler bergarter eller mineraler. Ved å studere objekter i en stereolupe vil man også beholde dybdesynet og dermed studere i tre dimensjoner (dette går ikke med et mikroskop).

De fleste stereoluper gir en forstørrelse på 20 og 40 ganger, mens våre zoom-stereoluper gir trinnløs forstørrelse fra 7 -45 ganger. 

Stereolupene har enten binokulær- eller trinokulær tubus. Med en trinokulær tubus kan man koble til et eksternt kamera.  

kr 2 380,00 Eks. MVA
0
kr 1 980,00 Eks. MVA
0
kr 3 300,00 Eks. MVA
0