Stereoluper

Stereoluper benyttes til å studere mindre objekter som er vanskelig å studere med det blotte øye, og som samtidig er for store til å kunne studeres i et mikroskop. Typisk er det å studere små dyr eller plantedeler. Ved å studere objekter i en stereolupe vil man også beholde dybdesynet og dermed studere i tre dimensjoner (dette går ikke med et mikrsokop).

De fleste stereoluper forstørrer 20 og 40 ganger, mens zoomsterolupene våre har en trinnløs førstørrelse fra 7-45 ganger.