Sikkerhet/ HMS

Sikkerhet er det aller viktigste på et skolelaboratorie. Man skal utføre forsøk i naturfagsundervisningen, noe som kan medføre en viss risiko. Det er derfor meget viktig å lære elever opp til å håndtere både utstyr og kjemikalier med forsiktighet og respekt. Mange av dagens elever vil senere i arbeidslivet komme over kjemikalier selv om de ikke nødvendigvis jobber på et laboratorie. Se oversikt over utstyret under som alle går på sikkerhet i laboratoriet.

Dersom du lurer på hvordan et laboratorie skal innredes, eller hvordan kjemikalier skal oppbevares finnes det mye nyttig informasjon på naturfag.no sin hjemmesider. Ta også kontakt med oss om det er noe du lurer på.