Mikroskoper

Mikroskoper benyttes til å studere objekter som er for små til å studeres med det blotte øye eller i en stereolupe. Mikroskop forstørrer fra 40 ganger og oppover, de fleste til 400 eller 1000 ganger.

Når man skal bestille et mikroskop er det viktig å tenke på følgende:

  • Forstørrelsen. Som regel vil det holde med 400 gangers forstørrelse både på ungdomstrinnet og for naurfag Vg1, mens for BI 1 og 2 kan det være aktuelt med 1000x forstørrelse.
  • Ønsker man monokulær-, binokulær- eller trinokulær tubus. Med en monokulær tubus ser man med ett øye, mens i en binokulær tubus ser man med to øyne. Med et trinokulært mikroskop kan man koble på tilleggsutstyr som f.eks et kamera. Som hovedregel kan man si at det er enklere å stille inn et monokulært mikroskop, men når det først er stilt inn vil det være mer behagelig å benytte et binokulært mikroskop.
  • Ønsker man en digital løsning, enten et digitalt mikroskop, eller et hvor man kan koble til et kamera
  • Optisk og mekanisk kvalitet henger selvsagt sammen med pris. 

Det vil selvsagt være flere ting som vil avgjøre, her har vi kun tatt med de viktigst. Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon.