Målesylindre

Alle våre målesylindre i glass kommer med brun skrift som er syrnet inn i glasset slik at den ikke forsvinner ved gjentatte vask. Vi leverer to ulike baser, heksagonal eller rund. Målesylindrene i glass er ISO sertifisert, noe som gjør at nøyaktigheten på inndelingen er sertifisert.