Makeblock

Koding, programmering, STEM, STEAM. Betegnelsene er mange og kanskje forvirrende, men det handler om å utvikle grunnleggende forståelse for den teknologiske hverdagen vi alle omgir oss med.

STEM står for Sience Technology Engineering Mathematics. Legger vi til “Art” får vi STEAM. Programmering er bare en av aktivitetene som fagfeltet omslutter. STEAM favner derfor om et svært vidt område og det er nettopp derfor vi har valgt å satse på Makeblock. Makeblock har rett og slett det du trenger.

Makeblocks lettfattelige og gratis programvare for blokkbasert programmering gir intuitiv forståelse for logikken som benyttes i programmering for å få maskiner til å gjøre det vi vil. Det er også verdt å merke seg at programvaren kan benyttes på både Legotechnic og Microbit om du tidligere har investert i materiell fra disse.

Makeblocks enorme utvalg av sensorer og maskinkomponenter gir uendelige muligheter som dekker alle behov fra barneskole til videregående og universitetsnivå. Sensorer som detekterer f.eks bevegelse, lys, lyd, temperatur og fuktighet gjør at Makeblock sine produktene også med fordel kan brukes til morsomme elevforsøk og demonstrasjoner på tvers av de tradisjonelle fagene, samt at de er fullt kompatible med programmerings-språkene MIT Scratch, Raspberry Pi og Arduino.