Gassflasker

Her vil du finne gassflasker med 1 liter totalt gassinnhold som egner seg for laboratoriebruk og behov for mindre gassmengder.

NB! Ventilhanen (Bestilles separat) bør skrus av flasken etter bruk for å være sikker på at gassen ikke siver ut. Det er en intern sperreventil i flaskene.